Beste Olympianen,


De voorlopige indeling van de jeugdteams is bijna klaar. Het proces is in de afrondende fase waarin de laatste afstemming plaatsvindt en besluiten worden genomen. We zijn helaas nog niet zo ver dat we de nieuwe teams voor “Allemaal Olympia” op deze site kunnen publiceren.
We snappen dat jullie graag willen weten hoe de voorlopige teams voor volgend seizoen er uitzien. Vanzelfsprekend zullen we jullie daarover zo snel mogelijk en uiterlijk 31 mei a.s. op deze site informeren. Voor nu vragen we nog even jullie geduld.

Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie