Afscheid Jeugdcommissie

Op de foto ontbreek Corné van Dongen

De vrijwilligersavond werd ook gebruikt om een aantal personen nog extra te bedanken voor hun diensten. Anton Mols, John Blous en CornĂ© van Dongen namen afscheid van de jeugdcommissie. Mannen, bedankt voor jullie jarenlang inzet voor de jeugd Olympia'60. Fijn dat jullie op andere manieren nog steeds nauw betrokken zijn bij Olympia'60.