Nieuwjaar2019

Lees hier de nieuwjaarsspeech van voorzitter Jeroen:

Beste Olympianen,

Namens het bestuur wil ik jullie allemaal van harte welkom heten hier op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Fijn dat jullie er zijn.

Dit is ieder jaar weer een moment waar we terug kijken naar het afgelopen jaar en even bewust stilstaan bij zaken die de revue gepasseerd zijn.

Tijdens de afgelopen leden vergadering hebben we hier al even op terug geblikt en ik wil een aantal zaken toch nog even een laatste keer benoemen hier op dit moment.

Als je het Olympia gevoel wil krijgen, dan moet je op woensdagavond naar Crispijn komen. Dan traint onze jeugd, het is een drukte van jewelste, Jongens en meisjes rennen achter de bal aan. Het ultieme voetbalplezier, voor spelers, trainers en ouders.

Een ander Olympia hoogtepunt is samen bij elkaar tijdens “Allemaal Olympia”. Samen het seizoen afsluiten, mannen, vrouwen. Jong en oud. Potje voetbal, een BBQ en een Biertje.

Afgelopen jaar was Allemaal Olympia géén hoogtepunt. Het was een historisch dieptepunt voor ons als vereniging.

Ook de plotseling andere rol van onze ereleden Cees en Diny, het afscheid van onze kantinebeheerders en de veranderde rol van Henk zijn ons allen ook niet in de koude kleren gaan zitten en niet zomaar aan ons voorbij gegaan.

Een jaar waarin velen op hun tandvlees de eindstreep hebben gehaald. Waar sommige zelfs afhaakte en ik me afvraag of het soms niet wat minder kan met het negatief invullen van de beste bedoelingen van de ander, het altijd gevraagd en ongevraagd geven van ongezouten meningen, het invullen voor een ander en veranderingen per definitie zien als negatief.

Veranderingen die nodig zijn om constructief verder te komen in de toekomst en om ambities waar te maken. Ambities die we na een eerste inspirerende sessie samen met jullie gaan vastleggen voor de komende jaren in een nieuw visieplan.

Gelukkig is er ook veel moois te melden;

2018 was ook het jaar waarin veel spelers over gingen van de A-jeugd naar de senioren. Olympia 1 en 2 hebben de jeugd als belangrijkste bouwsteen en dat is wat we graag zien bij Olympia.

Het was ook het jaar waar de verzelfstandiging een feit is geworden, het jaar waarin we een keuze hebben gemaakt over de nieuwbouw. En komend jaar dan ook letterlijk gaan bouwen aan de nieuwe kleedlokalen.

Het jaar waar we met een grote groep vrijwilligers, leden en sponsoren het allemaal weer mogelijk maakten hier op Crispijn.

Waar de jeugdcommissie mooie stappen heeft gemaakt voor de toekomst, een sponsorcommissie voor nieuwe sponsor deals zorgde, de mensen van de kantine ons iedere dag weer verwelkomen en een nieuwe hoofdtrainer is gestart.

Een kamp commissie die de jeugd een geweldig weekend heeft bezorgd. Een aantal mooie feestavonden zijn georganiseerd door Olympianen die van een feestje houden, Sinterklaas ons weer goed gezind was en er een geslaagde voetbalquiz was en door de inzet van vrijwilligers veel loten van de grote clubactie werden verkocht en het eerste de hoofdprijs won van € 5000,=.

Er mooie woorden waren voor de twaalfde man, het eerste de laatste vier wedstrijden met winst wist af te sluiten en we zijn gestart met het neerzetten van een positief sport klimaat.

Tot slot en samenvattend:

Olympia is volop in beweging! We werken hard aan de toekomst van een verzelfstandigd Olympia. En dat doen we in een omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Dat is een even mooie als moeilijke klus. Als bestuur proberen we daar zo goed mogelijk leiding aan te geven en dat is zoals afgelopen jaar niet altijd een makkelijke opgave. Maar een ding is+ zeker, we kunnen het in ieder geval niet zonder jullie.

We zijn een vereniging en willen dat ook met zijn allen blijven. We hebben meer dan ooit behoefte aan Olympianen die hun schouders zetten onder een positiefklimaat voor spelers, vrijwilligers en bezoekers. Zowel in de eerste, de tweede als de derde helft.

Beste Olympianen,
Help elkaar, begrijp elkaar, heb begrip voor elkaar, steun elkaar en vooral geniet met elkaar. Samen doen we wat goed is voor ons mooie clubje en vooral genieten van alle mooie momenten hier op Crispijn. Voor nu willen we met jullie proosten op een geweldig 2019!