* Er hebben zich enkele kandidaat-bestuursleden gemeld voor de functie van secretaris en bestuurslid accommodatiebeheer. Deze leden lopen de komende maanden al mee om vanaf het nieuwe seizoen volop mee te kunnen draaien;
* Er vinden nu gesprekken plaats om de Technische Commissie opnieuw vorm te geven
* Komende week start de EHBO-cursus. Hier hebben zich 20 mensen voor aangemeld!
* Woensdag 20 maart om 19:00 uur is er in onze kantine een info-avond voor de buurt. Er kunnen vragen gesteld worden over de nieuwbouw van de kleedkamers én over de renovatie van het Hertog Janveld. Leden van de commissie Verzelfstandiging en Wethouder Sportzaken René Jansen zijn aanwezig om antwoorden te geven.