training1

Woensdag mocht de jeugd weer op het veld trainen. Natuurlijk met alle maatregelen in acht nemend. 
De eerste avond is prima verlopen. Met dank aan de voorbereiding en begeleiding van de jeugdcommissie. Maar natuurlijk ook omdat ouders, trainers en spelers de afspraken netjes nakomen !