Sinds 1 januari zijn er een aantal (kleine) wijzigingen gemaakt in de regels van het veldvoetbal. Hieronder staat een korte opsomming van de zaken die veranderen.
Deze wijzigingen zijn van toepassing op de regels die gelden voor alle senioren en de jeugdteams vanaf JO13.

Onsportief gedrag
Wanneer een speler, bij een doelschop, de bal bewust speelt voordat de bal het strafschopgebied heeft verlaten, of wanneer een speler bewust bij een inworp ervoor zorgt dat de bal niet binnen het speelveld komt, dan wordt dit vanaf nu gezien als onsportief gedrag. De speler krijgt een waarschuwing (gele kaart) van de scheidsrechter en de spelhervatting wordt opnieuw genomen.

Overtreding tegen wedstrijdofficial
Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren worden bestraft met een indirecte vrije schop (en eventueel een gele/rode kaart). Alleen voor lichamelijke overtredingen op een wedstrijdofficial wordt een directe vrije schop toegekend.Scheidsrechtersfluit

Doorgebroken speler
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was. Wanneer een overtreding buiten de bal om wordt begaan op deze aanvaller dan volgt er een rode kaart.

Ontnemen doelpunt
Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

Strafschop
Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan tijdens het nemen van de strafschop (bv. Te vroeg inlopen, te vroeg van de doellijn af komen) dan wordt het op de volgende manier bestraft:
- Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.
- Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing (gele kaart) en wordt de strafschop overgenomen.

Namens de arbitragecommissie,
Rob Huijben