Procedures ledenadministratie

Aanmelden

Wil je lid worden van Olympia’60? Dat is natuurlijk hardstikke gaaf ! Welkom!

Aanmelden kan alleen schriftelijk.
Het aanmeldings- en machtigingsformulier kunnen hier van de site gedownload worden.
Olympia ’60 werkt met automatische incasso.

Inschrijving als lid en aanmelding bij KNVB volgt alleen na (gelijktijdige) ontvangst van een getekende machtiging voor contributie.

Deze formulieren kunnen ingeleverd worden bij de ledenadministratie, Drijversveld 26 Dongen, of in de bestuurskamer van Olympia ’60.
Bij aanmelding van jeugdleden (tot 18 jaar) moeten ouders/verzorgers het formulier ondertekenen.

Afmelden

Afmelden als lid kan alleen schriftelijk, dus ook per mail, bij de ledenadministratie.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Peildatum is 1 juli.

Overschrijving

Ben je lid of lid geweest van een andere voetbalvereniging en wil je bij Olympia ’60 komen voetballen?

Download dan het aanmeldings- en machtigingsformulier en lever dit ingevuld en ondertekend in bij de ledenadministratie van Olympia ’60 op het Drijversveld 26 in Dongen, of in de bestuurskamer op het Crispijnhof.

De overschrijving wordt daarna volledig digitaal uitgevoerd. Houd bij overschrijving wel rekening met de termijnen die door de KNVB jaarlijks worden vastgesteld.

(In de regel eindigt de overschrijvingsperiode op 14 juni)

Indeling

Als speler/speelster word je ingeschreven bij Olympia ‘60 en de KNVB.
Zodra jouw inschrijving is geaccepteerd door de KNVB en je vanaf JO-12 ook een spelerspas hebt, ben je speelgerechtigd.
Vanaf dat moment ben je ook aanvullend verzekerd voor eventuele letsels of schades overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van de KNVB.
De ledenadministratie geeft de gegevens van jou door aan de coördinator van de jeugdteams, de lagere elftallen of de selectie 1+2.
Via hem/haar word je geïnformeerd over jouw teamindeling.

De vereniging bestaat uit kabouters, pupillen, junioren, senioren, leden van verdienste en ereleden.

Kabouters : Jeugd onder 7 jaar (JO7)

Pupillen : Jeugd onder 11 (JO8 t/m JO11)

Junioren : Jeugd onder 19 (JO12 t/m JO 19)

Senioren : leden van 19 jaar en ouder

Spelerspassen

Vanaf JO12 mag je alleen uitkomen in wedstrijden als je in bezit bent van een digitale spelerspas.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de KNVB-Wedstrijdzaken-app.
De app is verkrijgbaar voor IOS en Android in Appstore en Playstore.
De app moet je downloaden op je mobiel.
Je maakt een account aan met een eigen, uniek e-mailadres.
Dit e-mailadres moet exact overeenkomen met het mailadres dat geregistreerd staat bij club en KNVB.De foto voor je spelerspas kan je daarna zelf uploaden.

Kledingfonds

Via de contributie betaal je mee voor het kledingfonds. Vanuit dit fonds wordt voor wedstrijdkleding gezorgd.

Contributie

De maandelijkse contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De contributie wordt automatisch per kwartaal geïnd.

       2017      2018      2019
Jeugd      13,25      14,00      15,00
Volwassenen      18,25      19,00      20,00
Rustende leden       7,50       7,75       8,00

Voor actieve leden is het het bedrag incl. bijdrage kledingfonds. 

Wijzigingen

Wijzigingen van (mail)adres, telefoon en foto kunnen leden vanaf JO12  zelf regelen via de Wedstrijdzaken-app.
Leden jonger dan JO12 kunnen dit doorgeven aan de ledenadministratie.
Wijziging van je rekeningnummer kan alleen schriftelijk, dus ook per mail, worden doorgeven aan de ledenadministratie.