Contactpersonen

Vacature

Voorzitter

Jeroen Timmermans

Secretaris

Maurice Maas

Wedstrijdsecretariaat

Mo Duzgun

Trainer Selectie

Ruud van der Kaa

Sponsorcommissie & Verzelfstandiging

Harry van Rijswijk

Accommodatie

Henk Eberson

Coördinatie Werkploeg

Wendy Krijnen

Vertrouwenspersoon

Mark Tempelaars

Penningmeester

Rob van den Meijdenberg

PR commissie + Sponsorcommissie

Rolf Rombouts

Jeugdvoorzitter

René Vermeulen

Teamleider Olympia'60 1

Marc Hoefnagels

Ledenadministratie

Patrick Siemons

Kantinezaken

André van Gool

Materiaalbeheer

Fons de Kok

Vertouwenspersoon