Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscontactpersonen binnen Olympia ‘60

Olympia ’60 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Mocht je er zelf niet uit kunnen komen dan kun je altijd contact opnemen met een intern vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben wij een protocol opgesteld waarin je kunt lezen wat precies hun functie is, hoe de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en wat de procedure is. Hieronder stellen de interne vertrouwenspersonen zich aan je voor:

Wendy Krijnen
Fons de Kok

Wanneer je het gevoel hebt dat de situatie niet voldoende aansluit bij een interne vertrouwenspersoon, kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Oerlemans VTC.

Ilse Oerlemans
Vertrouwenspersoon
✆ 06 81 57 59 00
✉ info@oerlemansvtc.nl
https://www.instagram.com/oerlemansvtc/