dosko3

 

Het seizoen zit er weer op dus een goed moment om met elkaar weer eens terug te blikken naar de afgelopen periode. Door de Technische Commissie is samen met de Hoofdtrainer het seizoen op tal van aspecten geëvalueerd. Op hoofdlijnen delen wij de uitkomsten graag met onze supporters en de leden van de vereniging.

Laten wij allereerst onze trouwe supporters bedanken voor hun niet aflatende steun, ook in de moeizame beginperiode. Daarnaast ook onze dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat wij onze wedstrijden thuis hebben kunnen spelen. En uiteraard een woord van dank aan de stafleden die de Hoofdtrainer en de spelers het afgelopen seizoen weer geweldig hebben bijgestaan. Cruciaal hierbij was dat het binnen de vereniging, ook in spannende tijden, rustig is gebleven. Na 8 wedstrijden waren er nog maar 2 punten behaald maar dit werd, tegen de achtergrond van de nieuwe situatie, geaccepteerd. De trainer en zijn staf ervaarden dit als een steun in de rug.

Geconstateerd kan worden dat wij, gezien alle veranderingen, een goed seizoen hebben gedraaid. Wij zijn gestart met een geheel nieuw team hetgeen zeker in de beginperiode voor iedereen behoorlijk wennen was. Maar het team is zich langzaam, met veel inzet en betrokkenheid, gaan ontwikkelen naar een team waar de tegenstanders in de loop van het seizoen rekening mee gingen houden. Belangrijk hierbij was de mix van jonge met ervaren spelers. Daarnaast was belangrijk de samenwerking tussen de staf en de spelers en een goede trainingsopkomst.

Tevreden terugkijkend naar het seizoen kijken wij nu ook al weer vooruit naar het seizoen 2019 – 2020. Uit de evaluatie zijn overigens ook een aantal punten naar voren gekomen waar wij met elkaar aan zullen gaan werken.

Onze selectie wordt versterkt met een 7 tal nieuwkomers waaronder Nick van Wanrooy en Gidy de Leeuw die al eerder in Olympia 1 hebben gespeeld, Wouter Dirven komt als keeper de selectie weer versterken en Stijn Huveneers komt over van TSC en tenslotte en niet minder belangrijk komen er nog drie jeugdspelers vanuit de JO-19 over naar de selectie. Wij heten allen natuurlijk van harte welkom. Het 1e elftal is buiten het vertrek van Devie de Ronde verder compleet gebleven.

Wij gaan komend seizoen werken met een pool van drie personen die als grensrechter, volgens een door hun vast te stellen schema, onze wedstrijden zullen begeleiden.

Er is ook een basis gelegd voor het team onder de 23 jaar. Dit zal verder worden uitgebouwd om met name jonge spelers een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Er zullen voor het seizoen 2019 -2020 minimaal 6 wedstrijden worden gepland waarbij onderzocht zal worden of een mini competitie tot de mogelijkheden behoort.

De trainingsopkomst van het tweede elftal kan en moet komend seizoen beter. Dit is wel van groot belang omdat hier ook spelers aanwezig zijn die door willen en kunnen groeien naar het 1e elftal. Op korte termijn zal bekend worden wie de nieuwe trainer voor deze groep gaat worden. Samen zullen zij, komend seizoen, een frisse start gaan maken waarbij ook duidelijke afspraken zullen worden gemaakt over hoe om te gaan met een aantal zaken. Daarnaast zal de samenwerking en communicatie tussen de selectie elftallen worden geïntensiveerd.

De samenwerking tussen de trainers van het 1e en 2e elftal en staf zal komend seizoen verder worden uitgebouwd. Ook dit zal ten goede komen aan de spelers waarvan een grote groep nog volop in ontwikkeling is. Iedere acht weken zal er daarnaast een overleg plaatsvinden tussen de leden van de Technische Commissie en de trainers van het 1e en 2e elftal.

Afgelopen seizoen was er geen prestatie doelstelling geformuleerd, voor komend seizoen gaan wij dit wel doen. Behaalden wij afgelopen seizoen 38 punten voor komend seizoen is de doelstelling 45 punten. Wij hopen en verwachten dat het team zich ook verder zal ontwikkelen.

Olympia ‘60 is een vereniging die erg hecht aan een goede sfeer en sportiviteit. Laten wij daar komend seizoen met elkaar, zowel binnen als buiten de lijnen, ook weer de nodige aandacht aan schenken. Laat derden ook ervaren waar Olympia voor staat.

Met elkaar gaan we weer werken aan een sportief maar vooral ook, voor iedereen, plezierig seizoen.

De Technische Commissie.